Lips

Môi sắc màu

Phun môi kỹ thuật Velvet 3.000.000 đ
Phun môi Nano Lips 3.000.000 đ
Phun môi phủ Collagen 3.000.000 đ
Phun môi hồng baby tế bào gốc 4.500.000 đ
Xử lý môi thâm/môi lỗi màu 1.500.000 đ